તમે ટ્રેનની ટીકિટ બુક કરાવી છે તો જુઓ આ યાદી 200 થી વધુ ટ્રેનો થઈ રદ, કેટલીકને ડાયવર્ટ કરાઈ

By: nationgujarat
08 Sep, 2023

G-20 સમિટ દિલ્હીમાં 8મી સપ્ટેમ્બરથી 10મી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન યોજાવા જઈ રહી છે. આ અંગે દિલ્હીમાં રેલવે સ્ટેશન, બસ સ્ટેશન અને મેટ્રો સ્ટેશન પર નક્કર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. દિલ્હીની દુકાનોથી લઈને ટ્રેન અને વાહનોની અવરજવર પર પણ પ્રતિબંધ છે.

ભારતીય રેલ્વેએ 9 થી 10 સપ્ટેમ્બર સુધી દિલ્હી જતી અને જતી 200 થી વધુ ટ્રેનો રદ કરી છે. 15 ટ્રેનોના સ્ટેશન બદલવામાં આવ્યા છે, જ્યારે 70 ટ્રેનો માટે વધારાના સ્ટોપેજ ઉમેરવામાં આવ્યા છે. 6 ટ્રેનોના રૂટમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. જો તમે પણ મુસાફરી કરવા જઈ રહ્યા છો તો આ રદ થયેલી ટ્રેનોનું લિસ્ટ તપાસો.

Sr. Train no Train Name Date of Cancellation JCO
1 12280 Taj Expres 09.09.2023 ,10.09.2023
2 22479 Sarbat Da Bhala Express 09.09.2023, 10.09.2023
3 14737 Bhiwani -Tilak Bridge Express 09.09.2023, 10.09.2023
4 14727 Sri Ganganagar -Tilak Bridge Express 08.09.2023, 09.09.2023
5 14030 Meerit Cantt-Sri Ganganagar Spl 09.09.2023, 10.09.2023
6 14086 Sirsa Express 09.09.2023,10.09.2023, 11.09.2023
7 14315 Intercity Express 08.09.2023, 09.09.2023, 10.09.2023
8 14323 Rohtak Intercity Express 08.09.2023, 09.09.2023, 10.09.2023
9 14682 Jalandhar City-New Delhi Express 09.09.2023, 10.09.2023
10 12459 Amritsar-New Delhi Express 09.09.2023,10.09.2023
11 12460 Amritsar -New Delhi Express 09.09.2023,10.09.2023
12 14681 New Delhi-Jalandhar City Express 09.09.2023, 10.09.2023
13 14324 New Delhi Intercity Express 08.09.2023, 09.2023, 10.09.2023
14 14316 Intercity Express 09.09.2023, 10.09.2023, 11.09.2023
15 14085 Sirsa Express 08.09.2023,09.09.2023,10.09.2023
16 14728 Tilak Bridge-Sri Ganganagar Express 09.09.2023, 10.09.2023
17 14738 Tilak Bridge- Bhiwani Express 09.09.2023, 10.09.2023
18 12279 Taj Express 09.09.2023 ,10.09.2023
19 22480 Sarbat Da Bhalaa Express 09.09.2023, 10.09.2023
20 22429 Delhi-Pathankot Express 10.09.2023
21 20411 Delhi-Saharanpur Suf Express 09.09.2023, 10.09.2023
22 14305 Delhi – Haridwar Express Special 09.09.2023, 10.09.2023
23 14522 Ambala-Delhi Express Special 09.09.2023, 10.09.2023
24 14732 Kisan Express 09.09.2023, 10.09.2023
25 14508 Fazilka-Delhi Express 09.09.2023, 10.09.2023
26 14507 Delhi-Bathinda Express 09.09.2023, 10.09.2023
27 14521 Delhi-Ambala Expressress 09.09.2023, 10.09.2023
28 12481 Intercity Express 09.09.2023, 10.09.2023
29 12482 Intarcity Express 09.09.2023, 10.09.2023
30 14731 Kisan Express 09.09.2023, 10.09.2023
31 14304 Haridwar-Delhi Express Special 09.09.2023, 10.09.2023
32 14332 Kalka- Delhi Express Special 09.09.2023, 10.09.2023
33 14029 Sri Ganganagar-Delhi Express 09.09.2023, 10.09.2023
34 14331 Delhi-Kalka Express Special 09.09.2023, 10.09.2023
35 22430 Pathankot-Delhi Superfast 10.09.2023
36 14023 Delhi-Kurukshetra Express 09.09.2023
37 20412 Saharanpur-Delhi Superfast Express 09.09.2023, 10.09.2023
38 14151 Kanpur Central-Anand Vihar TerminalExpress 10.09.2023
39 14152 Anand Vihar Terminal -Kanpur Central Express 10.09.2023
40 14024 Kurukshetra-Delhi Express 10.09.2023
41 4041 Delhi Sarai Rohilla-Farrukh Nagar Special 09.09.2023
42 4042 Farrukh Nagar-Delhi Sarai Rohilla Special 09.09.2023
43 4089 New Delhi-Hisar Express Special 09.09.2023
44 4090 Hisar -New Delhi Express Special 09.09.2023
45 4128 Delhi-Ghaziabad Special 09.09.2023
46 4139 Kurukshetra-Ambala Special 08.09.2023
47 4176 Panipat-Ambala Special 09.09.2023
48 4285 Delhi-Rewari Express Special 09.09.2023
49 4339 Bulandshahr-Tilak Bridge Express Special 09.09.2023
50 4340 Tilak Bridge-Bulandshahr Memu Express Special 09.09.2023
51 4405 Hazrat Nizamuddin Kurukshetra Memu Express Special 09.09.2023
52 4406 Kurukshetra-Hazrat Nizamuddin Memu Express Special 09.09.2023
53 4407 Palwal-Ghaziabad emu 09.09.2023
54 4408 Shakur Basti-Palwal Express Special 09.09.2023
55 4409 Ghaziabad-Shakur Basti Emu Express Special 09.09.2023
56 4410 Shakur Basti-Palwal Emu Express Special 09.09.2023
57 4413 Ghaziabad-DelhiExpress Special 09.09.2023
58 4416 Shakur Basti-New Delhi Express Special 09.09.2023
59 4421 Palwal-Shakur Basti Express Special 09.09.2023
60 4422 Delhi-GhaziabadExpress Special 09.09.2023
61 4435 Rewari -Meerut City Special 09.09.2023
62 4437 Palwal-Shakur BastiEmu Special 09.09.2023
63 4438 New Delhi-Palwal Special 09.09.2023
64 4443 Ghaziabad-New Delhi Emu Special 09.09.2023
65 4444 New Delhi-Ghaziabad Special 09.09.2023
66 4445 Palwal-Shakur Basti EmuSpecial 08.09.2023
67 4447 Ghaziabad-Delhi MemuSpecial 09.09.2023
68 4451 Delhi-PanipatSpecial 09.09.2023
69 4452 Kurukshetra-Delhi MemuSpecial 09.09.2023
70 4453 New Delhi-Jind MemuSpecial 09.09.2023
71 4454 Jind -New Delhi MemuSpecial 09.09.2023
72 4455 New Delhi-GhaziabadSpecial 09.09.2023
73 4471 Ghaziabad-Panipat MemuSpecial 09.09.2023
74 4472 Panipat-Ghaziabad MemuSpecial 09.09.2023
75 4485 Ghaziabad-DelhiExpress Special 09.09.2023
76 4486 Delhi-GhaziabadExpress Special 09.09.2023
77 4581 Delhi-Panipat Express Special 09.09.2023
78 4586 Panipat-Delhi Express Special 09.09.2023
79 4599 Delhi SaharanpurSpecial 09.09.2023
80 4600 Saharanpur-DelhiSpecial 09.09.2023
81 4907 Dankaur-Shakur Basti Express Special 09.09.2023
82 4911 Palwal-Ghaziabad Express Special 08.09.2023
83 4912 Ghaziabad-PalwalEmu 09.09.2023
84 4913 Palwal-GhaziabadSpecial 09.09.2023
85 4915 Ballabhgarh-Shakur Basti Express Special 09.09.2023
86 4916 New Delhi-Palwal Express Special 09.09.2023
87 4919 Kosi Kalan-New Delhi Express Special 09.09.2023
88 4920 New Delhi-Palwal Express Special 09.09.2023
89 4921 Palwal-New Delhi Express Special 09.09.2023
90 4934 Shakur Basti-Dankaur Express Special 09.09.2023
91 4938 Delhi-Ghaziabad Special 09.09.2023
92 4939 Ghaziabad-Delhi Express Special 09.09.2023
93 4940 Delhi-Ghaziabad Express Special 09.09.2023
94 4942 Delhi-Ghaziabad Express Special 09.09.2023
95 4944 Sbb-Delhi Express Special 09.09.2023
96 4947 Ghaziabad-New Delhi Special 09.09.2023
97 4949 Ghaziabad-New Delhi Special 09.09.2023
98 4951 Ghaziabad-New Delhi Express Special 09.09.2023
99 4952 New Delhi-Ghaziabad Special 09.09.2023
100 4954 New Delhi-Ghaziabad Special 09.09.2023
101 4955 Ghaziabad-Delhi Special 09.09.2023
102 4956 Delhi-Ghaziabad Express Special 09.09.2023
103 4957 Ghaziabad-Delhi Express Special 09.09.2023
104 4959 Ghaziabad-New Delhi Special 09.09.2023
105 4960 Shakur Basti-Ballabhgarh-Palwal Express Special 09.09.2023
106 4965 Ladies Special 09.09.2023
107 4966 Ladies Special 09.09.2023
108 4968 Ghaziabad-Palwal Express Special 09.09.2023
109 4987 Delhi-Jind Express Special 09.09.2023
110 4988 Jind- Delhi Express Special 09.09.2023
111 4989 Delhi-Rewari Passenger 09.09.2023
112 4990 Rewari -Delhi Express Special 09.09.2023
113 4999 Delhi -Shamli Express Special 08.09.2023
114 5000 Shamli-Delhi Express Special 09.09.2023
115 1617 Delhi-Shamli Sewa Service 10.09.2023
116 1618 Shamli-Delhi Sewa Service 10.09.2023
117 1620 Shamli-Delhi Express Special 10.09.2023
118 4019 Delhi-Shamli Special 10.09.2023
119 4020 Shamli-Delhi Special 10.09.2023
120 4023 Delhi-Qasimpur Kheri Special 10.09.2023
121 4024 Qasimpur Kheri-Delhi Special 10.09.2023
122 4089 New Delhi-Hisar Express Special 10.09.2023
123 4090 Hisar -New Delhi Express Special 10.09.2023
124 4127 Delhi-Panipat Express Special 10.09.2023
125 4128 Delhi-Ghaziabad Special 10.09.2023
126 4139 Kurukshetra-Ambala Special 09.09.2023
127 4140 Ambala-Kurukshetra Special 10.09.2023
128 4176 Panipat-Ambala Special 10.09.2023
129 4178 Kurukshetra-Delhi Express Special 10.09.2023
130 4283 Delhi-Rewari Express Special 10.09.2023
131 4285 Delhi- Rewari Express Special 10.09.2023
132 4286 Rewari -Delhi Express Special 10.09.2023
133 4339 Bulandshahr-Tilak Bridge Express Special 10.09.2023
134 4340 Tilak Bridge-Bulandshahr Memu Express Special 10.09.2023
135 4403 Delhi-Saharanpur Memu press Special 10.09.2023
136 4404 Saharanpur-Delhi MemuSpecial 10.09.2023
137 4405 Hazrat Nizamuddin Kurukshetra Memu Express Special 10.09.2023
138 4406 Kurukshetra-Hazrat Nizamuddin Memu press Special 10.09.2023
139 4407 Palwal-Ghaziabad emu 10.09.2023
140 4408 Shakur Basti-Palwal Express Special 10.09.2023
141 4409 Ghaziabad-Shakur Basti Emu press Special 10.09.2023
142 4410 Shakur Basti-Palwal Emu press Special 10.09.2023
143 4413 Ghaziabad-DelhiExpress Special 10.09.2023
144 4416 Shakur Basti-New Delhi Express Special 10.09.2023
145 4421 Palwal-Shakur Basti Express Special 10.09.2023
146 4422 Delhi-GhaziabadExpress Special 10.09.2023
147 4425 Delhi-Narwana Express Special 10.09.2023
148 4429 Delhi-Shamli-Saharanpur Special 10.09.2023
149 4430 Saharanpur-Shamli-Delhi Special 10.09.2023
150 4432 Jakhal- DelhiSpecial 10.09.2023
151 4435 Rewari -Meerut CitySpecial 10.09.2023
152 4437 Palwal-Shakur BastiEmuSpecial 10.09.2023
153 4438 New Delhi-PalwalSpecial 10.09.2023
154 4443 Ghaziabad-New Delhi EmuSpecial 10.09.2023
155 4444 New Delhi-GhaziabadSpecial 10.09.2023
156 4445 Palwal-Shakur Basti EmuSpecial 09.09.2023
157 4447 Ghaziabad-Delhi MemuSpecial 10.09.2023
158 4451 Delhi-PanipatSpecial 10.09.2023
159 4452 Kurukshetra-Delhi MemuSpecial 10.09.2023
160 4453 New Delhi-Jind MemuSpecial 10.09.2023
161 4454 Jind -New Delhi MemuSpecial 10.09.2023
162 4455 New Delhi-GhaziabadSpecial 10.09.2023
163 4471 Ghaziabad-Panipat MemuSpecial 10.09.2023
164 4472 Panipat-Ghaziabad MemuSpecial 10.09.2023
165 4485 Ghaziabad-DelhiExpress Special 10.09.2023
166 4486 Delhi-GhaziabadExpress Special 10.09.2023
167 4499 Delhi- Rewari Express Special 10.09.2023
168 4500 Rewari -Delhi Express Special 10.09.2023
169 4521 Delhi-Shamli-Saharanpur Express Special 10.09.2023
170 4581 Delhi-Panipat Express Special 10.09.2023
171 4586 Panipat-Delhi Express Special 10.09.2023
172 4599 Delhi -SaharanpurSpecial 10.09.2023
173 4600 Saharanpur-DelhiSpecial 10.09.2023
174 4907 Dankaur-Shakur Basti Express Special 10.09.2023
175 4911 Palwal-Ghaziabad Express Special 09.09.2023
176 4912 Ghaziabad-PalwalEmu 10.09.2023
177 4913 Palwal-GhaziabadSpecial 10.09.2023
178 4915 Ballabhgarh-Shakur Basti Express Special 10.09.2023
179 4916 New Delhi-Palwal Express Special 10.09.2023
180 4919 Kosi Kalan-New Delhi Express Special 10.09.2023
181 4920 New Delhi-Palwal Express Special 10.09.2023
182 4921 Palwal-New Delhi Express Special 10.09.2023
183 4934 Shakur Basti-Dankaur Express Special 10.09.2023
184 4938 Delhi-Ghaziabad Special 10.09.2023
185 4939 Ghaziabad-Delhi Express Special 10.09.2023
186 4940 Delhi-Ghaziabad Express Special 10.09.2023
187 4942 Delhi-Ghaziabad Express Special 10.09.2023
188 4944 Sahibabad-Delhi Express Special 10.09.2023
189 4947 Ghaziabad-New Delhi Special 10.09.2023
190 4949 Ghaziabad-New Delhi Special 10.09.2023
191 4951 Ghaziabad-New Delhi Express Special 10.09.2023
192 4952 New Delhi-Ghaziabad Special 10.09.2023
193 4954 New Delhi-Ghaziabad Special 10.09.2023
194 4955 Ghaziabad-Delhi Special 10.09.2023
195 4956 Delhi-Ghaziabad Express Special 10.09.2023
196 4957 Ghaziabad-Delhi Express Special 10.09.2023
197 4959 Ghaziabad-New Delhi Special 10.09.2023
198 4960 Shakur Basti-Ballabhgarh-Palwal Express Special 10.09.2023
199 4968 Ghaziabad-Palwal Express Special 10.09.2023
200 4987 Delhi -Jind Express Special 10.09.2023
201 4988 Jind -Delhi Express Special 10.09.2023
202 4989 Delhi- Rewari Passenger 10.09.2023
203 4990 Rewari -Delhi Express Special 10.09.2023
204 4999 Delhi -Shamli Express Special 09.09.2023
205 5000 Shamli -Delhi Express Special 10.09.2023
206 4283 Delhi- Rewari Express Special 11.09.2023
207 4286 Rewari -Delhi Express Special 11.09.2023

Related Posts