રાજસ્થાન બોર્ડ 10મી-12મી 2024 પરીક્ષા: પરીક્ષાની તારીખ જાહેર, જાણો વિગતો

By: nationgujarat
03 Dec, 2023

રાજસ્થાન બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (RBSE) દ્વારા 2024 માટે ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડ પરીક્ષાની તારીખો જાહેર કરવામાં આવી છે. જે મુજબ 15 ફેબ્રુઆરીથી 10 એપ્રિલ સુધી પરીક્ષા લેવાશે. જોકે, બોર્ડે હજુ સુધી પરીક્ષાનું સંપૂર્ણ સમયપત્રક જાહેર કર્યું નથી. રાજસ્થાન રાજ્ય બોર્ડ પરીક્ષા 2024 માટેની સંપૂર્ણ વિષયવાર તારીખપત્રક સત્તાવાર વેબસાઇટ rajeduboard.rajasthan.gov.in પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. રાજસ્થાન અજમેરના માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડના “X” (અગાઉનું ટ્વિટર) એકાઉન્ટ પર રાજસ્થાન બોર્ડની પરીક્ષાની તારીખો જાહેર કરવામાં આવી છે.

રાજસ્થાન બોર્ડ ડેટ શીટ 2024 ના પ્રકાશન પછી, બોર્ડ એડમિટ કાર્ડની રિલીઝ તારીખ પણ જાહેર કરશે. રાજસ્થાન બોર્ડ ધોરણ 10 અને 12 ની પરીક્ષા આપી રહેલા વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા સ્થળે તેમની હોલ ટિકિટ સાથે લાવવાની રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, વિદ્યાર્થીઓને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તે છૂટ્યા પછી શાળામાંથી પ્રવેશ કાર્ડ એકત્રિત કરે.

પરીક્ષાની તારીખ ઉપરાંત, રાજસ્થાન બોર્ડ દ્વારા પરીક્ષા પોર્ટલ પર હિન્દી, અંગ્રેજી, ગણિત, વિજ્ઞાન અને સામાજિક અભ્યાસ માટે RBSE વર્ગ 10 નો અભ્યાસક્રમ 2024 બહાર પાડવામાં આવ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષાની સારી તૈયારી કરી શકે તે માટે અભ્યાસક્રમ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે.

RBSE બોર્ડ પરીક્ષા 2024 કુલ 100 ગુણ (કેટલાક વિષયો માટે 80 ગુણ) માટે લેવામાં આવશે. 2024માં 10 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ RBSE બોર્ડની પરીક્ષા આપવાના છે. આર્ટ્સ, સાયન્સ અને કોમર્સ વિષયોની વાર્ષિક બોર્ડ પરીક્ષાઓ લેવામાં આવશે.


Related Posts